• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

การสร้างกล้ามเนื้อ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?
#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน,หัวไหล่,สะบัก,ปีก,ตลอดแนวกล้ามเนื้อหลัง.
-หากกล้ามเนื้อที่กล่าวมาไม่แข็งแรง ผู้ลงจาร ตะกรุด แผ่นยันต์จะลงได้ไม่นาน จะเกิดอาการล้ากล้ามเนื้อทั้งส่วนที่กล่าวมา.
-ดังนั้นหากยังหนุ่ม,วัยกลางคน,ที่ยังพอ ทบทวนสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่ ให้ทำพยายามฝึกไว้ด้วย.
-ไม่นั้นผลของการจารตะกรุด ร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องใช้มากๆ จะมีผลต่อเส้นประสาท,เอ็น,กล้ามเนื้อ,นิ้วล็อก,ตะคริว,อาการหนัก อัมพฤษได้.
#ฉนั้นผู้ที่ชอบ สะสมตะกรุด,แผ่นยันต์,จากครูบาอาจารย์ต่างๆ ให้รับรู้ไว้เลยว่า การลงจารแต่ล่ะครั้งผลที่ผู้ลงจะได้รับ ก็ดั่งที่กล่าว. จงรักษา และระลึกถึงความมุมานะ ที่ลงจารให้ ศิษย์ๆของท่านทั้งหลาย.
#ผมได้นำภาพในการออกกำลังกล้ามเนื้อ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่ต้องใช้ลงจารตะกรุดให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง.
กาย(กล้ามเนื้อ) พร้อม
ใจ (กล้ามเนื้อพร้อมทนต่อการลงจาร) พร้อม
บริกรรม(วาจา)พร้อม

ด้วยรัก 
ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

บทคาถา วัวธนูเฝ้าบ้าน

บท คาถาวัวธนูเฝ้าบ้าน นะภาเวนุ นะภาเวนุ เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ

กองอาษาพลพยัคฆ์

#กองอาษาพลพยัคฆ์ “เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.

แบ่งเครื่องผูก

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น๑. เครื่องผูกศรีษะหมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้

พระยันต์พุทธาธิคุณ

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควน

Shopping Basket

You're currently offline