• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

กองอาษาพลพยัคฆ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

#กองอาษาพลพยัคฆ์ 
“เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.พระธาตุเวียงแสนไห ในนิมิต เบื้องหน้าเต็มไปด้วยทัพ ที่พร้อมเข้าตีหงสาฯ เจ้าฟ้าก่ายน้อย เตรียมไพร่พล200,000คนเศษ,องค์พระนเรศนำไพร่พลมา 200,000คนเศษเช่นกัน. 
เจ้าฟ้าก่ายน้อยแจ้งว่า ไม่ต้องนำเสบียงมามากนัก จะทำให้ทัพล่าช้า เราได้เตรียมเสบียงตาม รายทาง ให้เก็บเกี่ยวเอาได้เลย เพื่อสามารถเคลื่อนทัพได้ไวขึ้น แล้วนัดแนะเพลาเข้าโจมตี หงสาฯ พร้อม
#เหตุการไม่คาดคิด องค์พระนเรศ ฝีพระพักตร์กำเริบ สวรรคตระหว่างทาง ณ.เวียงแหง.
#ถึงเพลาเข้าโจมตี เจ้าฟ้าก่ายน้อย พระองค์ท่านยังไม่ทราบเรื่อง ก็นำทัพเข้าโจมตี หงสาฯ แต่แผนที่วางไว้ผิดพลาด เจ้าก่ายน้อยได้สิ้นชีพในที่รบ ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ องค์พระนเรศท่านสวรรคต.
#ไม่นั้นวันนี้ไทใหญ่เป็นเอกราชไปแล้ว ตามที่องค์สมเด็จพระนเรศท่านหวังให้ ชนชาวไทยใหญ่เป็น ไท.
“กองอาษาพลพยัคฆ์”พร้อม
สุดท้าย ต้องกลับพระนครฯ 
ทุกคนกลับไปทำหน้าที่ตามที่ตนถนัด บางคนก็เข้ารับราชการต่อ บางคนขอใช้ชีวิตชาวบ้าน.
“เป็นไปตามธรรม”
“พระยาไชยสิงห์ ศรีอารักษ์วงศ์”

More to explorer

การสร้างกล้ามเนื้อ

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน

แบ่งเครื่องผูก

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น๑. เครื่องผูกศรีษะหมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้

พระยันต์พุทธาธิคุณ

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควน

ครูชื่น พัทธรัตน์

#ครูชื่น พัทธรัตน์ เขตคลองสาน ใกล้ย่านวงเวียนใหญ่ กทม. ขณะนั้นท่านอายุราว80 ยังดูแข็งแรง รูปร่างใหญ่

Shopping Basket

You're currently offline