• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

กองอาษาพลพยัคฆ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

#กองอาษาพลพยัคฆ์ 
“เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.พระธาตุเวียงแสนไห ในนิมิต เบื้องหน้าเต็มไปด้วยทัพ ที่พร้อมเข้าตีหงสาฯ เจ้าฟ้าก่ายน้อย เตรียมไพร่พล200,000คนเศษ,องค์พระนเรศนำไพร่พลมา 200,000คนเศษเช่นกัน. 
เจ้าฟ้าก่ายน้อยแจ้งว่า ไม่ต้องนำเสบียงมามากนัก จะทำให้ทัพล่าช้า เราได้เตรียมเสบียงตาม รายทาง ให้เก็บเกี่ยวเอาได้เลย เพื่อสามารถเคลื่อนทัพได้ไวขึ้น แล้วนัดแนะเพลาเข้าโจมตี หงสาฯ พร้อม
#เหตุการไม่คาดคิด องค์พระนเรศ ฝีพระพักตร์กำเริบ สวรรคตระหว่างทาง ณ.เวียงแหง.
#ถึงเพลาเข้าโจมตี เจ้าฟ้าก่ายน้อย พระองค์ท่านยังไม่ทราบเรื่อง ก็นำทัพเข้าโจมตี หงสาฯ แต่แผนที่วางไว้ผิดพลาด เจ้าก่ายน้อยได้สิ้นชีพในที่รบ ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ องค์พระนเรศท่านสวรรคต.
#ไม่นั้นวันนี้ไทใหญ่เป็นเอกราชไปแล้ว ตามที่องค์สมเด็จพระนเรศท่านหวังให้ ชนชาวไทยใหญ่เป็น ไท.
“กองอาษาพลพยัคฆ์”พร้อม
สุดท้าย ต้องกลับพระนครฯ 
ทุกคนกลับไปทำหน้าที่ตามที่ตนถนัด บางคนก็เข้ารับราชการต่อ บางคนขอใช้ชีวิตชาวบ้าน.
“เป็นไปตามธรรม”
“พระยาไชยสิงห์ ศรีอารักษ์วงศ์”

More to explorer

บทคาถา วัวธนูเฝ้าบ้าน

บท คาถาวัวธนูเฝ้าบ้าน นะภาเวนุ นะภาเวนุ เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ

การสร้างกล้ามเนื้อ

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน

แบ่งเครื่องผูก

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น๑. เครื่องผูกศรีษะหมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้

พระยันต์พุทธาธิคุณ

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควน

Shopping Basket

You're currently offline