• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

แบ่งเครื่องผูก

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น
๑. เครื่องผูกศรีษะ
หมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น และใช้ปัญญาในทางที่ถูก ที่ควร
๒. เครื่องผูกแขน เป็นเครื่องฝึกฝนกำลัง พลังกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
๓. เครื่องผูกนิ้ว เป็นเครื่องมือในการที่จะรู้จักการสั่งการ การใช้คนให้เหมาะกับหน้าที่
๔. เครื่องผูกเอว เป็นเครื่องมือใช้วัดความเที่ยงธรรม
๕. เครื่องผูกใจ

ด้วยรัก
ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Taifudo Academy

More to explorer

การสร้างกล้ามเนื้อ

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน

กองอาษาพลพยัคฆ์

#กองอาษาพลพยัคฆ์ “เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.

พระยันต์พุทธาธิคุณ

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควน

ครูชื่น พัทธรัตน์

#ครูชื่น พัทธรัตน์ เขตคลองสาน ใกล้ย่านวงเวียนใหญ่ กทม. ขณะนั้นท่านอายุราว80 ยังดูแข็งแรง รูปร่างใหญ่

Shopping Basket

You're currently offline