• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

พระยันต์พุทธาธิคุณ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควนอินทร์นิมิต จ.พัทลุง เคยทำไว้ใช้เอง ลงโฟสไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนบทนี้ลงในแผ่นหนังเสือดาวตัวครู ที่มีคนมามอบให้เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว ทำไว้เมื่อปี2559. เป็นอีกพระยันต์ที่ทำแล้ว ใช้ใส่เองด้วย ดีมากเลย (ทำแล้วก็ต้องใช้เองก่อน). ขอบอก.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More to explorer

บทคาถา วัวธนูเฝ้าบ้าน

บท คาถาวัวธนูเฝ้าบ้าน นะภาเวนุ นะภาเวนุ เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ

การสร้างกล้ามเนื้อ

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน

กองอาษาพลพยัคฆ์

#กองอาษาพลพยัคฆ์ “เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.

แบ่งเครื่องผูก

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น๑. เครื่องผูกศรีษะหมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้

Shopping Basket

You're currently offline