• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

เธอไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่เธอเป็นคนโชคดี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

เธอไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่เธอเป็นคนโชคดี
ปี2543 ขณะขับรถอยู่ เห็นป้ายโฆษณา (พราหมณ์อมร อริยกลูพราหมณ์)ได้จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้.
#พราหมณ์อมรหรือเปล่าครับ./ใช่ ฉันเอง /ผมชื่อ… ขอเรียนเรื่องอักขระเลขยันต์ครับ /ฉันไม่เคยรับศิษย์ แต่มาดู มาคุยกันก่อน/ครับ เดียวผมเข้าไปพบเลยครับ(ช้าอยู่ใย).
#บ้านพักพราหมณ์ / สวัสดีครับ ผมชีวิน ที่โทรมาเมื่อสักครู่ /เอา เข้ามา(แกเดินหายไปด้านหลังออกมาพร้อม กระดาษ สองแผ่น)/เอา แผ่น1เป็นตัวขอม เธอเขียนเป็นตัวไทย.อีกแผ่นเป็นตัวไทยเธอเขียนเป็นตัวขอม /ครับ.
#ตรวจข้อสอบ .เขียนเป็นแล้วนิ.ตรวจดูอีกแผ่น ตัวขอมเป็นไทย(แกอ่าน แล้วก็ …หัวเราะ ดี ดี )แกบอกว่า เธอรู้ใช่ไหมนี้คาถาอะไร? ครับ 
/เธอไม่อวดดี! ถ้าเป็นคนทั่วไปเห็นหัวคาถาแบบนี้ คงไม่อ่านจนจบ คงอวดวิชา เขียนบทคาถานี้โดยไม่อ่านต่อ. แต่เธอเขียนตามที่ฉันให้เขียน ดี ฉันจะรับเธอเป็นศิษย์ เธอเป็นคนแรกที่ฉันรับเป็นศิษย์ เธอมีชื่อเล่นมั้ย?/ชื่อ ต๊ะ ครับ /เอามา ด.ช.ต๊ะ (ครูเรียกผมอย่างนี้)
#เริ่มจากอักขระ.
กะ ขะ คะ ฆะ งะ
ให้เขียนอาทิตย์ล่ะแถว /ผมไปเรียนทุกวันพฤหัส ทั้งปี.จากนั้นจึงขอเรียนการสักเพิ่มอีกปี.
#ครอบมือ เธอทำได้ดี ทำให้ฉันพอใจ วันไหว้ครู ฉันจะครอบมือให้ (จบการศึกษานอกระบบ)
# ๒๕มีนาคม๒๕๔๗ วันพฤหัสที่๕ขึ้น๕ค่ำเดือน๕.
ระลึกถึงครูเสมอ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More to explorer

บทคาถา วัวธนูเฝ้าบ้าน

บท คาถาวัวธนูเฝ้าบ้าน นะภาเวนุ นะภาเวนุ เวทาสากุ กุสาทาเว ทายัสสะ ตะทะสา ทิกุกุ ทิสาสา กุตะกุ ภูตะพุ

การสร้างกล้ามเนื้อ

#การสร้างกล้ามเนื้อ มีความจำเป็น ต่อการลงจารตะกรุดมั้ย?#ตอบ มี เพราะต้องใช้แรงนิ้วมือ,ข้อมือ,ท่อนแขน

กองอาษาพลพยัคฆ์

#กองอาษาพลพยัคฆ์ “เหล่ากองอาษาพลพยัคฆ์พร้อม” “อิติชะนะโตโนพุทสิทอังปิติอิ”ณ.

แบ่งเครื่องผูก

แบ่งเครื่องผูกออกเป็น๑. เครื่องผูกศรีษะหมายให้รู้ถึงรู้จักการใช้ปัญญา,สติ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้

พระยันต์พุทธาธิคุณ

พระยันต์พุทธาธิคุณ ๑ในแบบฝึกเดินในอิติปิโสรัตนมาลาสูตร พระยันต์นี้ได้จากตำราพระพิไชยสงครามฉบับวัดควน

Shopping Basket

You're currently offline